Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Adresa: Na Hrádku 20, 666 01  Tišnov, okres: Brno
IČO: 49459881
Telefon: 549 410 402, 603 829 474
Fax: 549 410 331
E-mail: skola@gym-tisnov.cz
Internetové stránky: www.gym-tisnov.cz
Ředitel/ka: Mgr. Karel Švábenský

Kontaktní osoba
Jméno: Mgr. Karel Švábenský
Telefon: 603 829 474

Den otevřených dvěří a další informace naleznete
na stránkách školy v seznamu gymnázií.